உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, November 12, 2012

UPSC Advt No.11/2012 / State Recruitment Bureau, Chennai - Assistant


Union Public Service Commission, New Delhi

Advt No.11/2012
Advt date 10.11.2012
Last date 30.11.2012

Posts :

 • Assistant Soil Conservation Officer (Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of agriculture - 3 posts
 • Director (National sugar Institute, Ministry Consumer Affairs, Food and Public Distribution) -  1 post
 • Lady Medical Officer (Family Welfare, armed Forces Medical Services, Ministry of Defence) - 4 posts
 • Medical Officer/ Research Officer (Unani) (Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare) - 4 posts
 • Deputy Director of Mines Safety (Mining) (Directorate General of Mines Safety, Ministry Labour and Employment) - 38 posts
 • Deputy Director of Mines Safety (Mechanical) (Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment) - 27 posts
 • Deputy Director of Mines Safety (Electrical) (Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment) - 26 posts
 • Deputy Director (Medical) (Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment) - 3 posts
 • Deputy Director (Staff Training/ Productivity) (Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment) - 2 posts
 • Assistant Director Gr.II (Chemical) ( Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) - 10 posts
 • Deputy Director General/ Regional Director (Ministry of Tourism) - 3 posts

Online Applicationhttp://www.upsconline.nic.in/
State Recruitment Bureau, Chennai - Assistant

State Recruitment Bureau,
Tamil Nadu Cooperative Union, NV Natarajan Maaligai, 
170, Periyar EVR High Road, Kilpauk, Chennai 600 010

Advt No.3/2012 SRB
Advt date 02.11.2012
Last date 23.11.2012
Exam date 09.12.2012

Post :

 • Assistant - 3589 Posts - Pay (various Pay Bands) - any UG (10+2+3)
Exam Fees Rs.250/- (no fees for SC/ST candidates)
Age : SC/ST/Widows of all caste 35 yrs ; MBC 32 yrs ; others 30 yrs

Online Application http://108.179.198.54/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...