உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, December 31, 2012

இந்தியன் குரல்: NEW RULES TO RTI ACT., 2005

இந்தியன் குரல்: NEW RULES TO RTI ACT., 2005: தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டம் 2005 இல் 2012-ம்  ஆண்டின்  புதிய விதிமுறைகள்  தகவல் உரிமைச் சட்ட உபயோகிப்பாளர்களே இந்த இணைப்பை அல்லது தகவலை அ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...