உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, January 20, 2013

TNEB consumer complaints

How to raise complaint on TNEB on electricity


You can raise complaints online for bill related complaints, electricity connection related issues or availability of current or power cut etc through the TNEB website using your account information. This will directly go to the concerned department and you can follow up the details. http://tneb.tnebnet.org/ccms/
Contact Tamil Nadu Electricity Board: Find below customer care details of Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), including phone and address. You can reach the below contact for queries on electricity bills, online payment, new connections, complaints on services, office locations or other questions.
TNEB Head Office
NPKRR Maaligai,
144,Anna Salai, Chennai – 600 002.
Phone: 044-28520131
Customer Care
Phone: 155333

or you can raise complaints through below phone numbers.

Complaints
Phone: 28521057 / 28521300 (Chairman)
Phone: 28521378 (Director Transmission)
Phone: 28521088 (Director Operation)

Local Contacts
Chennai North: 28521949 / 28224423
Chennai South: 28594234 / 24715121
Madurai: 0452 – 2537528 / 2538159
Salem: 0424 2272207
Vellore: 0416-2242969
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...