உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, May 01, 2013

மின் வாரியத்தில் கணக்கீட்டாளர் 2 வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் முலம் எடுக்கமுடிவு

TANGEDCO NEWS: Direct Recruitment to the post of Assessor Grade I...: TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION (ABSTRACT) Recruitment – Direct Recruitment to the post of Assessor Grade II – Fi...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...