உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, June 05, 2013

மின்துறை செய்திகள்: மின் வாரியத்தில் 1000 Technical Assistant பதவிக்கு...

மின்துறை செய்திகள்: மின் வாரியத்தில் 1000 Technical Assistant பதவிக்கு...: மின் வாரியத்தில் 1000 Technical Assistant பதவிக்கு பதிவு தொடர்பாண விபரம்  பழகுனர் பயிற்சி (    Apprendice   )  பதிவு செய்ய வேண்டிய இடம...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...