உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, July 20, 2013

மின்துறை செய்திகள்: மின் வாரியத்தில் 57 ஆயிரம் பணியிடங்கள் காலி (தின...

மின்துறை செய்திகள்: மின் வாரியத்தில் 57 ஆயிரம் பணியிடங்கள் காலி (தின...: மின்வாரியத்தில், 56,758 பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால், மின் இணைப்பு பராமரிப்பு, மின் கணக்கீடு, மீட்டர்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை கவனிப்பது,...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...