உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, July 19, 2013

இடுகைகளின் தலைப்புகள் தானாகவே நகரும் எழுத்துகளாக வருவதற்கான விட்ஜெட்(புதிய கண்டுபிடிப்பு

உங்களுடைய புதிய இடுகைகளின் தலைப்புகள் தானாகவே நகரும் எழுத்துகளாக வருவதற்கான விட்ஜெட்(புதிய கண்டுபிடிப்பு )
மிக எளிமையான முறையில் ஊள்ளது   இதனை பயன் படுத்தினால் உங்களுடைய புதிய இடுகைகள் தானகவே நகரும் எழுத்துகளாக மாறிவிடும்.

This widget  work properly please click this link

THANKS TO
http://tamil-google.blogspot.in/2011/10/blog-post_17.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...